Kurullar - Komiteler - Ekipler


KURULLAR

Hastane Etik Kurulu

Prof. Dr. N.Zafer UTKAN Dekan, Genel Cerrahi
Prof. Dr. M. Görkem AKSU Başhekim
Doç. Dr. Alparslan KUŞ Başhekim Yardımcısı
Prof. Dr. Altay ÇELEBİ Gastroenteroloji Bilim Dalı
Prof. Dr. Nermin ERSOY Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı
Burhan ERES Başmüdür
Uzm. Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Hastane Etik Kurul Yönergesi İçin Tıklayınız

KOÜ Tıp Fak. Beyin Ölüm Kurulu

Asil Üye Yedek Üye Anabilim Dalı
Prof. Dr. Zehra Nur BAYKARA Doç. Dr. Alparslan KUŞ Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Dr. Öğr. Üyesi Burak ÇABUK Dr. Öğr. Üyesi Hamza GENÇ Beyin ve Sinir Cerrahisi AD
Dr. Öğr. Üyesi Serap MÜLAYİM Öğr.Gör. Sena Destan BÜNÜL Nöroloji AD

İSG-RİSK YÖNETİM KURULU

Burhan ERES İşveren Vekili, İdari ve Mali İşler Sorumlusu
Dr.Ömer ATALAYIN İşyeri Hekimi
Ercan ARPAZ İş Güvenliği Uzmanı
Gökşin DUMAN Risk Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu
Meltem AKARSU İnsan Kaynakları
Kenan KARATAŞ Sivil Savunma Uzmanı
İrfan DİLER Teknisyen-İş Güvenliği Uzmanı
Mustafa ÇALIM Sürekli İşçi Baş Temsilcisi
Ümmühan ÇELİK Kalite Bölüm Sorumlusu
Rahime ERSOY Hemşire-Sağlık Hizmetleri Temsllcisi
Olgun KAHVECİ Sağlık Memuru-Sağlık-Sen İş Yeri Baş Temsilcisi

RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İÇİN Tıklayınız

KOMİTELER

Arşiv ve Tıbbı Dökümantasyon Komitesi

Dr. Öğretim Görevlisi Oktay YİRMİBEŞOĞLU Başhekim Yardımcısı
Doç. Dr. Mine ŞEHİRALTI Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Erdem OKAY Cerrahi Bilimler
Dr. Öğretim Görevlisi Ömer KURTAŞ Adli Tıp Anabilim Dalı
Prof. Dr. Hale MARAL KIR Laboratuar Sorumlusu
Hüseyin TÜRKE Hastane Müdür Yardımcısı
Uzm. Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Bülent KARAGÜLLE Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Müdürü
Ümmühan ÇELİK Kalite Yönetim Sorumlusu
Cihan ÖZDEMİR Arşiv Sorumlusu

Arşiv Yönergesi İçin Tıklayınız

Multidisipliner Beslenme Komitesi

Dr. Öğretim Görevlisi Oktay YİRMİBEŞOĞLU Başkan,Genel Cerrahi,Başhekim Yrd.
Prof. Dr. Zehra Nur Baykara Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Doç. Dr. Ayşen UNCUOĞLU Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Altay ÇELEBİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Doç. Dr. Dilek ÖZDAMAR Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Sevgi GENÇOĞLU Diyetisyen
Uğur Öğüt Diyetisyen
Ecz. Hüseyin BAŞYİĞİT Eczane Sorumlusu
Fatma KÜRŞAT Hemşire
Uzm. Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Çalışan Güvenliği Komitesi

Doç. Dr. Mustafa Alper AKAY Başkan, Başhekim Yrd.
Araş. Gör. Dr. Abdulhamit KAYRAN Aile Hekimi
Gökşin TERZİ İdari Yönetici
Ümmühan ÇELİK Kalite Yönetim Sorumlusu
Dilek BİNBAY CİĞERLİ Hizmete Erişim Bölüm Kalite Sorumlusu
Meltem AKARSU Sağlıklı Çalışma Yaşamı Bölüm Kalite Sorumlusu
Hasan ÇALIŞKAN Acil Servis Sorumlu Hemşiresi
Nesrin ALTINDAĞ OKEKAR Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Servet HANEDAR Güvenlik Amiri
Rasim GENÇOĞLU Sosyal Hizmet Uzmanı
Volkan Kara Laboratuar Sorumlu Teknisyeni
Olgun Kahveci Personel Sağlık Taramaları Sorumlusu


Görev ve Sorumlulukları


  Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ve HKS gereğince oluşturulan Çalışan Güvenliği Komitesi çalışmaları asgari olarak;

 • Üç ayda bir / veya gerektiğinde toplanarak çalışan güvenliği ile uygulamaları değerlendirir, yapılacak iyileştirmeler ile ilgili kararlar alır, gerekirse düzeltici/önleyici faaliyet başlatır.
 • Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması amacıyla prosedür ve talimatları oluşturur, çalışanlara bunların eğitimlerini verilmesini sağlar, uygulamaları başlatır ve kontrol eder.
 • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
 • Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.
 • Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılmasını sağlar.
 • Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması için Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile birlikte çalışır.
 • Çalışanları sağlık taramalarını yapar/yaptırır, sağlık tarama kayıtlarını bilgi güvenliği talimatları doğrultusunda muhafaza eder.
 • Çalışan güvenliği açısından düzenlemeler yapar/yaptırır.
 • Bölüm bazında risk değerlendirilmesini ilgili sorumlular ile birlikte yapar. Risk değerlendirmesi asgari; radyasyon, gürültü tehlikeli maddeler kanserojen/mutajen maddeler, tıbbi atıklar, enfeksiyon, alerjen maddeler, ergonomi, şiddet, iletişim konularını kapsar.
 • Tüm personelin bölüm bazında kullanması gereken kişisel koruyucu ekipmanları belirler, sorumluları tarafından teminini sağlar, kullanım alanında kontrol edilmesini sağlar.
 • KYB’ne gönderilen güvenlik raporlama formlarında belirtilen konularda kök neden analizlerini yapılmasını, gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetlerin başlatmasını ve sonuçlarının KYB’ ne gönderilmesini sağlar.
 • Çalışanlara Çalışan Güvenliği ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesini sağlar.

Komite düzenli aralıklarla Üç ayda bir / veya gerektiğinde toplanır. Çalışan güvenliğini etkileyebilecek durumlarda Komite Sorumlusu Başhekim Yardımcısı/üyelerin talebi ile acil olarak toplanabilir.

Toplantılar Başhekimlik toplantı salonunda yapılır. Gündem maddeleri bir önceki toplantıda belirlenir. Toplantı zamanı gündemi en geç 1 gün önceden üyelere yazılı olarak duyurulur. Toplantıya dair kayıtlar Personel Sağlık Taramaları Sorumlusu tarafından kayıt altına alınır ve toplantı sonucu alınan kararlar yazı ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir.

Kalite Yönetim Birimi alınan toplantı kararlarına, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır.

Eğitim Komitesi

Doç. Dr. Fatih MUTLU Başhekim Yardımcısı
Dr. Öğretim Üyesi Pınar Taylan KOÇKAYA Hekim
Bülent KARAGÜLLE Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Müdürü
Ayşe KIRCALI YILDIZ Psikolog
Ümmühan ÇELİK Kalite Yönetim Sorumlusu
Özlem ÖZKAN Eğitim Hemşiresi
Dilber OKÇU Eğitim Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu
Uzm. Nilay KÜÇÜKBERBER Hemşire
Nilüfer ZORLU Bölüm Kalite Sorumlusu
İhsan Nazım SEVİNÇ Bölüm Kalite SorumlusuGörev ve Sorumlulukları

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ve SKS gereğince oluşturulan Eğitim Komitesi çalışmaları asgari olarak;
1-Sağlıkta kalite standartları eğitimi
2- Hizmet içi eğitimleri
3- Uyum eğitimleri

 • İdari personel eğitimleri
 • Sağlık personel eğitimleri
 • Asistan eğitimleri
 • Güvenlik personeli eğitimleri
 • Temizlik personeli eğitimleri
4-- Hastalara yönelik eğitimleri
 • Diyabet eğitimleri
 • Süt emzirme eğitimleri
 • Diğer
kapsamaktadır.
Komite düzenli olarak yılda 4 kez toplanır. Acil durumlarda Konite Sorumlusu Başhekim yardımcısı/üyelerin talebi ile acil olarak da toplanabilir.
Toplantılar Başhekimlik toplantı salonunda yapılır. Gündem maddeleri bir önceki toplantıda belirlenir. Toplantı zamanı gündemi en geç 1 gün önceden üyelere yazılı olarak duyurulur. Toplantıya dair kayıtlar Eğitim Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu tarafından kayıt altına alınır ve toplantı sonucu alınan kararlar yazı ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir.
Kalite Yönetim Birimi alınan toplantı kararlarına, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır.

"2015 Yılı Eğitim Planı İçin" Tıklayınız
"2015 Yılı Hasta Eğitim Programı İçin" Tıklayınız
"Personel Gruplarına Göre Eğitim Konuları İçin" Tıklayınız
"EY-RH 01 Genel Uyum Eğitim Rehberi İçin" Tıklayınız

Hasta Güvenliği Komitesi

Doç. Dr. Fatih MUTLU Başkan, Başhekim Yar., Cerrahi Branş Uzmanı
Prof. Dr. Zehra Nur BAYKARA Anesteziyoloji ve Reanimasyon Branş Uzmanı
Prof. Dr. Hale MARAL KIR Laboratuvar Branş Uzmanı
Dr. Öğretim Görevlisi Emel AZAK KARAALİ Dahili Branş Uzmanı
Bülent KARAGÜLLE Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Müdürü
Semra SEZAİOĞLU Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı
Kamil ERBAY Teknik Hizmetler Müdür Yard.
Filiz COŞGUN Hasta Kabul Birim Sorumlusu
Ümmühan ÇELİK Kalite Yönetim Sorumlusu
Mevlüt AKTAŞ Bölüm Kalite Sorumlusu
Neşe ÖZGEN Bölüm Kalite Sorumlusu
Ecz. Pınar KÜÇÜK Eczacı
Görev ve Sorumlulukları


Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ve HKS gereğince oluşturulan Hasta Güvenliği Komitesi çalışmaları asgari ;

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi,
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması,
 • Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması,
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması,
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,
 • Güvenli Cerrahi uygulamalarının sağlanması,
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması,
 • Hasta mahremiyetinin sağlanması,
 • Hastaların güvenli transferi,
 • Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi,
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması,
 • Enfeksiyonların önlenmesi,
 • Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması gibi,
 • KYB tarafından gönderilen güvenlik raporlama formlarında belirtilen konularda kök neden analizlerinin yapılması, gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetlerin başlatılması ve sonuçların KYB’ne gönderilmesi,
 • Çalışanlara konu ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesi,
Konularını kapsayacak şekilde yürütülür.

Komite düzenli aralıklarla 3 ayda bir / gerektiğinde toplanır. Hasta güvenliğini etkileyebilecek durumlarda Komite Sorumlusu Başhekim Yardımcısı/üyelerin talebi ile acil olarak toplanabilir.
Toplantılar Başhekimlik toplantı salonunda yapılır. Gündem maddeleri bir önceki toplantıda belirlenir. Toplantı zamanı gündemi en geç 1 gün önceden üyelere yazılı olarak duyurulur. Toplantıya dair kayıtlar Kalite Yönetim Birim Sorumlusu tarafından kayıt altına alınır ve toplantı sonucu alınan kararlar yazı ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir.
Kalite Yönetim Birimi alınan toplantı kararlarına, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır.

İlaç ve Malzeme Komitesi

Prof. Dr. Alparslan KUŞ Başkan, Başhekim Yrd.
Dr. Öğretim Görevlisi Oktay YİRMİBEŞOĞLU Başhekim Yardımcısı
Burhan ERES Başmüdür
Prof. Dr. Berrin ÇETİNARSLAN Dahili Bilimler Bölüm Başkanı
Ecz. Hüseyin BAŞYİĞİT Eczane Sorumlusu
Uzm. Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Ümmühan ÇELİK Kalite Yönetim Sorumlusu

İlaç ve Malzeme Yönergesi İçin Tıklayınız

Tesis Güvenliği Komitesi

Prof. Dr. M. Görkem AKSU Başkan, Başhekim
Burhan ERES Başmüdür
Ümmühan ÇELİK Kalite Yönetim Sorumlusu
Kamil ERBAY Teknik Hizmetler Müdür Yard.
Kenan KARATAŞ Acil Durum ve Afet Sorumlusu
Emel KARAGÜLLE Bölüm Kalite Sorumlusu
Hüseyin TÜRKE Müdür Yardımcısı
İlker ERGİN Tıbbi Cihaz Sorumlusu
Serkan ÇELİK Hekim Dışı Sağlık Personeli
Servet HANEDAR Güvenlik AmiriGörev ve Sorumlulukları


Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ve HSK gereğince oluşturulan Tesis Güvenliği Komitesi çalışmaları asgari olarak;

 • Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi,
 • Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması,
 • Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması,
 • Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları,
 • Atık yönetim çalışmaları,
 • Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonarının yapıllması,
 • Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsamalıdır.
 • KYB tarafından gönderilen güvenlik raporlama formlarında belirtilen konularda kök neden analizlerinin yapılması, gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetlerin başlatılması ve sonuçlarının KYB'ne gönderilmesini sağlar.
Komite düzenli aralıklarla 3 ayda bir kez / gerektiğinde toplanır. Tesis güvenliğini etkileyebilecek durumlarda Komite Sorumlusu Başhekim / Üyelerin talebi ile acil olarak toplanabilir.
Toplantılar Başhekimlik toplantı salonunda yapılır. Gündem maddeleri bir önceki toplantıda belirlenir. Toplantı zamanı, gündemi en geç 1 gün önceden üyelere yazılı olarak duyurulur. Toplantıya dair kayıtlar Kalite Yönetim Birim Sorumlusu tarafından kayıt altına alınır ve toplantı sonucu alınan kararlar yazı ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir.
Kalite Yönetim Birimi alınan toplantı kararlarına, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır.

Kan Transfüzyon Komitesi

Doç. Dr. Fatih MUTLU Başkan, Başhekim Yrd.
Doç. Dr. Özgür MEHTAP Kan Bankası Sorumlusu
Prof. Dr. Nazan SARPER Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Abdullah HACIHANEFİOĞLU Hematoloji Bilim Dalı
Dr. Öğretim Üyesi Sibel GÖKÇAY BEK Nefroloji Dr. Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tülay HOŞTEN Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Doç. Dr. Kaya MEMİŞOĞLU Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Serkan YILMAZ Acil Anabilim Dalı
Doç. Dr. Oğuz OMAY Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Emek DOĞER Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Aykut İLTER Müdürü Yardımcısı
Uzm.Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Ümmühan ÇELİK Kalite Yönetim Sorumlusu
Nilüfer AYBAŞ Hemovijilans Hemşiresi

Kan Transfüzyon Yönergesi İçin Tıklayınız

Radyasyon Güvenliği Komitesi

Prof. Dr. Maksut Görkem AKSU Başkan, Başhekim
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Alp AKER Halk Sağlığı (ÜYE)
Aykut İLTER Hastane Müdür Yardımcısı (ÜYE)
Kamil ERBAY Teknik Hizmeler Müdür Yardımcısı(ÜYE)
Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü(ÜYE)
Ümmühan ÇELİK Kalite Yönetim Sorumlusu
Berna TIRPANCI Radyasyon Fizikçisi-Komite Sekreteryası(ÜYE)
Mevlüt AKDAŞ Radyoloji Teknisyeni(ÜYE)
Necip SAĞLAM Radyoloji Teknisyeni(ÜYE)
Serkan ÇELİK Nükleer Tıp Teknikeri(ÜYE)
Nihat ÇİÇEK Radyoloji Teknikeri Ameliyathane skopi(ÜYE)
Ercan ÖZTÜRK Kardiyoloji Anjio Teknikeri(ÜYE)
Öznur İTİŞ Taş Kırma Ünitesim(ÜYE)

Radyasyon Güvenliği Yönergesi İçin Tıklayınız

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Dr. Öğretim Görevlisi Emel AZAK KARALİ Başkan
Prof. Dr. Görkem AKSU Başhekim Yardımcısı
Prof. Dr. Faruk ERDEN Farmakoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Selim ÖNCEL Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Özgür MEHTAP İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Erdem OKAY Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Uzm. Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Ümmühan ÇELİK Kalite Yönetim Sorumlusu
Uğur AKBAŞ Hastane İşletme ve Ofis Hizmetleri Müdürü
Ecz. Hüseyin BAŞYİĞİT Eczane Sorumlusu
Nesrin ALTINDAĞ OKEKAR Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Melike KURT Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Aygül BACAK AKGÜN Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Behiye NAR ÖZTÜRK Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi;


KOÜ Rektörlüğüne bağlı olarak, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 12/a maddesine göre kurulmuştur. KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi 18.7.1996 tarihinden itibaren çalışmalarına başlamıştır.
Enfeksiyon kontrol programı 11.08.2005 tarih ve 25903 sayılı ''Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'' esaslarına uygun olarak işlemektedir.

AMAÇ
Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonlar son yıllarda daha fazla önem kazanmakta ve hastanelerin kalite göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonlar, hastanede yatış sürelerinin uzanmasına ve maliyet artışına neden olmaktadır. bu enfeksiyonların oluşumunun önlenmesi, oluştuğunda uygulanan hastane enfeksiyon kontrol programları önemli sağlık hizmetleri arasında yer almaktadır. hastanelerde antibiyotiklerin yoğun olarak kullanılması nozokomiyal mikroflaranın direncinin artmasına sebep olmaktadır ve bu da hastane enfeksiyonlarının daha zor tedavı edilmesi, maliyetin çok yükselmesi anlamına gelmektedir. Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi faaliyetleri ile gittikçe daha pahalı ve zor tedavi edilen enfeksiyonların sıklığının azaltılması ve mikroorganizmaların direnç artışının frenlenmesi, hastanedeki yatışsüresinin kısaltılması ve mortalitenin azaltılması amaçlanmaktadır. Salgıların önlenmesinde ya da zararın en aza indirilmesinde kararların süratle ve bilimsel verilere dayanılarak alınması ve uygulaması önemli olup komite bu amaca ulaşmayı hedefler. Ayrıca sağlık personelinin ve tıp fakültesi öğrencilerinin bulaşıcı hastalıklara karşı bilinçlendirilmesi ve Hepatit B bağışıklamalarının sağlanması da amaçlanmaktadır.

EĞİTİMLER

 • El hijyeni eğitimi
 • İzolasyon önlemleri eğitimi
 • İşe yeni başlayan hemşirelere oryantasyon programı dahilinde verilen
 • "Nozokomiyal -enfeksiyonlar ve önlemleri" konulu eğitim
 • Salgınlara yönelik salgının yaşandığı birime verilen "salgın önleme ve izolasyon önlemleri" eğitimi
 • H1N1 konusunda sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesi ve korunma önlemleri

YILLIK KOMİTE TOPLANTILARI
 • 2007 yılı 7 kez
 • 2008 yılı 4 kez
 • 2009 yılı 6 kez EKK toplantısı yapıldı
 • 2010 yılı 2 kez EKK toplantısı yapıldı
 • 2011 yılı 3 kez EKK toplantısı yapıldı
 • 2012 yılı 3 kez EKK toplantısı yapıldı
 • 2013 yılı 3 kez EKK toplantısı yapıldı
 • 2014 yılı 3 kez EKK toplantısı yapıldı
 • 2015 yılı 3 kez EKK toplantısı yapıldı
 • 2016 yılı 3 kez EKK toplantısı yapıldı

TALİMATLAR
FAALİYETLER
 • Sürveyans ve kayıt
 •     Hasta gününe göre hastane enfeksiyonları
      İnvaziv araçla ilişki hastane enfeksiyonları
      Ameliyat kategorilerine göre cerrahi alan enfeksiyon hızları
      Cerrahi kliniklerde ameliyat sınıflamalarına göre cerrahi alan enfeksiyon hızları
      Nokta prevalans çalışmaları
 • Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon
 • Sağlık çalışanlarının meslek enfeksiyonları
 • Sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencilerine yönelik koruyucu Hepatit B aşılarının uygulanması ve tabiki
 • Sağlık çalışanlarına yönelik grip aşılarının uygulanması
 • Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinde danışmanlık ve kontrol
 • Hastane çamaşırhane, mutfak, atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonları yönünde kontrolü
 • 2009 H1N1 Pandemik influenza yönetim planı
 • Gerektikçe salgın inceleme uygulanması ve denetlenmesi
 • Enfeksiyon kontrol hemşireliği eğitimi (Sağlık Bakanlığı Sertifika programı kapsamında

FORMLAR
MEVZUAT
 • Yataklı Tedavı Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Mevzuatı
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 • Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi Yönergesi.
 • Yürürlülük ve yürütme tarihi: 18.07.1996

İLETİŞİM
Telefon: 0262 303 82 26

FAYDALI LİNKLER

Afet Planı Hazırlama Komitesi

Prof. Dr. M. Görkem AKSU Başkan, Başhekim
Dr. Öğretim Görevlisi Oktay YİRMİBEŞOĞLU Başhekim Yardımcısı / Ameliyathaneden Sorumlu Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Serkan YILMAZ Acil Tıp A.D. Öğr. Üyesi
Burhan ERES Başmüdür
Doç. Dr. Ercan ARPAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Uğur AKBAŞ Hastane Müdürü (Güvenlik Sorumlusu)
Ümmühan ÇELİK Kalite Yönetim Sorumlusu
Semra SEZAİOĞLU Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı
Kamil ERBAY Müdür Yardımcısı (Teknik Hizmetler)
Elvan AYHAN Müdür Yardımcısı (Acil Servis Sorumlusu)
Önder TOPBAŞ Müdür Yardımcısı (Ameliyathane Sorumlusu)
Kenan KARATAŞ Sivil Savunma Amiri, HAP (Hastane Afet Planı) Sekreteri
Elmas ALTINTAŞ Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
Volkan KARA Laboratuvar Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alp AKER Halk Sağlığı Uzmanı

EKİPLER

Hasta ve Çalışan Öneri/Görüş ve Anket Değerlendirme Ekibi

Burhan ERES Başmüdür
Ümmühan ÇELİK Kalite Yönetim Sorumlusu
Meltem AKARSU Personel İşleri - Sağlıklı Çalışma Yaşamı
Nurbanu BECERMEN Hasta Hakları Birim Sorumlusu
Filiz COŞGUN Hasta Kabul Birim SorumlusuGörev ve Sorumlulukları


Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine dair Yönetmelik ve SHKS gereğince oluşturulan Hasta ve Çalışan Öneri/Görüş ve Anketleri Değerlendirme Ekibi ile ilgili olarak;

 • Servislerden hasta hakları birimine ilgili formlar yapılan bildirimler, internet üzerinden iletilen şikayetler, hastanede kullanılan intranet aracılığıyla ve formlar aracılığıyla gelen öneri ve görüşleri her ay düzenli olarak değerlendirir.
 • Belirlenen sayıya göre bastırılan anket sorularının yine rehbere göre yapılmasını sağlar.
 • Yapılan anketlerin değerlendirilmesinde üst yönetimden katılım sağlanır.
 • Değerlendirme neticesinde yapılabilecek düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır.
 • Bu uygulamalar ile ilgili talimatlar hazırlar, dökümante eder ve gerekirse revizyon yapar.
Hasta ve Çalışan Öneri/Görüş ve Anketleri Değerlendirme Ekibi düzenli olarak ayda bir kez toplanır.
Gerektiğinde komite başkanının/üyelerinin talebi ile acil olarak ta toplanabilir.

Katılımcılar toplantı öncesi bilgilendirilir. Bu bilgilendirme; Toplantı yöneticisi ve katılımcılarını, toplantı gündemini ve süresini kapsar. Toplantı yeri ve zamanı web sayfamız üzerinde bulunan ‘Ekipler’ linkinin içinde ilgili ekibin sayfasında yer alır. Ekip üyeleri toplantı zamanını bu bölümden takip ederler. Bu toplantıları planlamaktan, komite başkanı ve onun belirlediği bir üye sorumludur. Toplantıya dair kayıtlar bu üye tarafından kayıt altına alınır ve toplantı sonucu alınan kararlar yazı ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir.
Kalite Yönetim Birimi toplantı kararlarını Başhekimliğe bildirir. Başhekim talimatları doğrultusunda işlem yapılır. Ekip Çalışan Öneri/Görüş ve Anketleri Değerlendirme hususunda düzenlenecek mevzuatı takip ederek çalışmalarını revize eder ve diğer birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak, görevlerini yerine getirir. Çalışan Öneri/Görüş ve Anketleri Değerlendirme Ekibi çalışmalarını yürütmekte Başhekime karşı sorumludur.

Temizlik Denetleme Ekibi

Prof. Dr. Alparslan KUŞ Başhekim Yardımcısı
Dilek BİNBAY CİĞERLİ Poliklinik Hizmetleri Müdürü
Filiz COŞGUN Hasta Kabul Birim Sorumlusu
Semra SEZAİOĞLU Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı
Aykut İLTER Klinik Hizmetler Müdür Yardımcısı
Deniz YILDIRIM Temizlik Şefi

Malzeme ve Cihaz Ekibi

Zuhal BEŞİROĞLU Satınalma Sorumlusu
Kamil ERBAY Teknik Hizmeler Müdür Yardımcısı
Mustafa YILMAZ Planlama Sorumlusu
İlker ERGİN Tıbbi Cihaz Sorumlusu - Biyomedikal Teknikeri

Antibiyotik Kontrol Ekibi

Prof. Dr. Alparslan KUŞ Başkan, Başhekim Yar.
Prof. Dr. Birsen MUTLU Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D
Prof. Dr. Emin Sami ARISOY Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Prof. Dr. M. Görkem AKSU Başhekim
Prof. Dr. Erdem OKAY Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Şenay CAN Eczacı

Bilgi Güvenlik Ekibi

Bülent KARAGÜLLE Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Müdürü
Arif BAŞKAYA Fatura Hizmetleri Müdürü
Uzm. Uğur AYDIN Onkoloji ve Palyatif Bakim Hastanesi Müdürü
Hüseyin TÜRKE Hastane Müdür Yardımcısı
Hakan AĞDAŞ Network Sorumlusu

Bina Turları Ekibi

Doç.Dr. M.Alper AKAY Başhekim Yardımcısı
Bülent KARAGÜLLE Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Müdürü
Uzm. Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Turan TEMEL Hastane Müdür Yardımcısı
Kamil ERBAY Teknik Hizmetler Müdür Yardımcısı
Uzm.Uğur AYDIN Hastane Müdürü
Dilek BİNBAY Hastane Müdürü
Uğur AKBAŞ Hastane Müdürü
Akın KARAGÜZ Hastane Müdürü
Ümmühan ÇELİK Kalite Yönetim Sorumlusu

Pembe Kod Ekibi

Doç. Dr. Fatih MUTLU Başkan, Başhekim Yar.
Uzm. Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Uğur AKBAŞ Hastane İşletme Müdürü
Ümmühan ÇELİK Kalite Yönetim Sorumlusu
Kenan KARATAŞ Acil Durum ve Afet Yönetimi
Filiz COŞGUN Klinik Hizmetler Sorumlusu
Hakan AĞDAŞ Network Sorumlusu
Servet HANEDAR Güvenlik Amiri

Pembe Kod Talimatı İçin Tıklayınız

Beyaz Kod Ekibi

Dr. Öğretim Görevlisi Oktay YİRMİBEŞOĞLU Başhekim Yardımcısı
Burhan ERES Başmüdür
Mehmet PAMUK Morg Müdürü (Asil Yönetici - Ana Bina )
Turan TEMEL Hastane Müdür Yrd. (Yönetici) (Ana bina, Çocuk Hastanesi)
Akın KARAGÜZ Hastane Müdürü (Asil Yönetici - Çocuk Hastanesi)
Dilek BİNBAY CİĞERLİ Hastane Müdürü (Yönetici - Poliklinikler)
Gece Nöbetçi Müdür (Yönetici)
Uğur AKBAŞ Hastane İşletme Müdürü
Uzm.Uğur AYDIN Hastane Müdürü (Yönetici - Palyatif)
Uzm. Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Ümmühan ÇELİK Kalite Yönetim Sorumlusu
Kenan KARATAŞ Acil Durum ve Afet Yönetimi
Rasim GENÇOĞLU Sosyal Hizmet Uzmanı
Servet HANEDAR Hastane Güvenlik Amiri

Beyaz Kod Talimatı İçin Tıklayınız

Mavi Kod Ekibi

Doç. Dr. Fatih MUTLU Başhekim Yardımcısı
Uğur AKBAŞ Hastane İşletme Müdürü
Önder TOPBAŞ Hastane Müdür Yardımcısı
Semra SEZAİOĞLU Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı
Hakan AĞDAŞ Network Sorumlusu
Servet HANEDAR Güvenlik Amiri
Ümmühan ÇELİK Kalite Yönetimi Sorumlusu
Kenan KARATAŞ Acil Durum ve Afet Yönetimi

Mavi Kod Talimatı İçin Tıklayınız

Kırmızı Kod Ekibi

Dr. Öğretim Görevlisi Oktay YİRMİBEŞOĞLU Başhekim Yardımcısı
Uzm. Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Uğur AKBAŞ Hastane İşletme Müdürü
Gökşin TERZİ Teknik Hizmetler Müdürü
Ümmühan ÇELİK Kalite Yönetim Sorumlusu
Kenan KARATAŞ Acil Durum ve Afet Yönetimi
Hakan AĞDAŞ Network Sorumlusu
Servet HANEDAR Güvenlik Amiri

Kırmızı Kod Talimatı İçin Tıklayınız

Akılcı İlaç Kullanım Ekibi

Dr. Öğretim Görevlisi Oktay YİRMİBEŞOĞLU Akılcı İlaç Kul. Ekip Sorumlusu / Başhekim Yardımcısı
Prof. Dr. Faruk ERDEN Farmakoloji Alanında Uzmanlık Yapmış Doktor
Prof. Dr. Metin AYDOĞAN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Teoman KILIÇ Kardiyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğretim Görevlisi Sertaç Ata GÜLER Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Oğuz MUTLU Farmakovijilans Sorumlusu
Eczacı Hüseyin BAŞYİĞİT Akılcı İlaç Kullanım Ekip Sorumlusu / Eczane Sorumlusu
Uzm. Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Eczacı Şenay CAN Klinik Eczacı
Akılcı İlaç Kullanım Politikası

 • Hastanemize başvurup tedavisi başlanan hasta ve hasta yakınının tedavi sonrası ilaç kullanımı ile ilgili bilgilendirilmesi,
 • Tedavi başarısının ve hasta uyumunun takip edilip, değerlendirilmesi,
 • Çoklu ilaç tedavilerinde olası ilaç etkileşimlerinin saptanması,
 • Olası ilaç-gıda etkileşimleri yönünden hastaya bilgi verilmesi,
 • Düzenlenen reçetelerde her bir ilaç için, uygun doz ve uygulama süresini yazılması,
 • Reçetelerin güncel SUT hükümlerine uygunluğunun kontrolü,
 • Hastanemizde gereksiz antibiyotik ve ilaç kullanımlarını azaltmak için çalışmalar yapmak,
 • Hastanemizde akılcı ilaç kullanımı ile ilgili duyuruları; ünitelerimizde broşürler dağıtarak, TV ekranlarında akılcı ilaç mesajlarını yayınlayarak hastalarımızı bilinçlendirmek,
 • Hastanemizde planlanan tedavilerin uygulanabilirliğinin ve maliyet hesaplarının dikkate alınması,
 • Akılcı ilaç kullanımının öneminin, hastane sağlık personeline eğitimler ve toplantılar düzenlenlenerek anlatılması.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Ekibi

1 - Prof. Dr. M. Görkem AKSU
2 - Prof. Dr. Alparslan KUŞ
Hastane Afet Planı Başkanı
1 - Doç. Dr. Alparslan KUŞ
2 - Dr. Öğr. Üyesi Oktay YİRMİBEŞOĞLU
Operasyon Şefi
1 - Has. Md. Uğur AKBAŞ
Planlama Şefi
1 - Prof. Dr. Nuh Zafer CANTÜRK
2 - Prof. Dr. Erdem İsmail OKAY
Tıbbi Teknik Danışma Kurulu
1 - Has. Md. Gökşin TERZİ
2 - Has. Md. Arif BAŞKAYA
Lojistik Şefi
1 - Has. Md. Gonca İLTER
2 - Has. Md. Uğur AYDIN
Halkla İlişkiler Sorumlusu
1 - Has.Md. Bülent KARAGÜLLE
2- Has. Md. Yrd. Mustafa YILMAZ
Kurumlar Arası Koordinasyon Sorumlusu
1 - Doç. Dr. Ercan ARPAZ
2 - Has. Md. Mehmet PAMUK
İş Güvenliği Sorumlusu
1 - Kenan KARATAŞ
2 - Dilber OKÇU
Hap Sekretaryası

Atık Yönetimi Ekibi

Uzm. Gonca İLTER Hastane Müdürü
Uğur AKBAŞ Hastane Müdürü
Emel KARAGÜLLE Hastane Müdür Yardımcısı
Nesrin OKEKAR Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Ecz. Hüseyin BAŞYİĞİT Eczane Sorumlusu
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors