Kurullar - Komiteler - Ekipler


KURULLAR

Hastane Etik Kurulu

Prof. Dr. N.Zafer UTKAN Dekan, Genel Cerrahi
Prof. Dr. N. Zafer CANTÜRK Başhekim, Genel Cerrahi
Doç. Dr. Alparslan KUŞ Başhekim Yardımcısı
Prof. Dr. Ümit BİÇER Adli Tıp Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK Gastroenteroloji Bilim Dalı
Prof. Dr. Nermin ERSOY Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı
Burhan ERES Başmüdür
Uzm. Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri ve Kalite Müdürü

Hastane Etik Kurul Yönergesi İçin Tıklayınız

KOÜ Tıp Fak. Beyin Ölüm Kurulu

Asil Üye Yedek Üye Anabilim Dalı
Prof. Dr. Zehra Nur BAYKARA Doç. Dr. Alparslan KUŞ Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Doç. Dr. İhsan ANIK Dr. Öğr. Üyesi Burak ÇABUK Beyin ve Sinir Cerrahisi AD
Dr. Öğr. Üyesi A. Neslihan ALAGÖZ Dr. Öğr. Üyesi Serap MÜLAYİM Nöroloji AD
Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş KARAÜZÜM Dr. Öğr. Üyesi İrem KARAÜZÜM Kardiyoloji AD

KOMİTELER

Arşiv ve Tıbbı Dökümantasyon Komitesi

Dr. Öğretim Görevlisi Oktay YİRMİBEŞOĞLU Başhekim Yardımcısı
Doç. Dr. Mine ŞEHİRALTI Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Erdem OKAY Cerrahi Bilimler
Dr. Öğretim Görevlisi Ömer KURTAŞ Adli Tıp Anabilim Dalı
Prof. Dr. İlhan TARKUN Dahili Bilimler
Prof. Dr. Hale MARAL KIR Laboratuar Sorumlusu
Uzm. Öznur GEZER Hastane Müdürü
Uzm. Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri ve Kalite Müdürü
Uzm. Nafiye ASILİSKENDER Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Müdürü
Hüseyin TÜRKE Arşiv Sorumlusu

Arşiv Yönergesi İçin Tıklayınız

Multidisipliner Beslenme Komitesi

Prof. Dr. N. Zafer CANTÜRK Başkan
Dr. Öğretim Görevlisi Oktay YİRMİBEŞOĞLU Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Zehra Nur Baykara Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Gülcan TÜRKER Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Altay ÇELEBİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Doç. Dr. Dilek ÖZDAMAR Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Sevgi GENÇOĞLU Diyetisyen
Uğur Öğüt Diyetisyen
Ecz. Hüseyin BAŞYİĞİT Eczane Sorumlusu
Fatma KÜRŞAT Hemşire
Uzm. Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri ve Kalite Müdürü

Çalışan Güvenliği Komitesi

Dr. Öğretim Görevlisi Oktay YİRMİBEŞOĞLU Başhekim Yardımcısı / Koordinatör
Prof. Dr. Yonca ANIK Radyoloji Anabilim Dalı
Gökşin TERZİ İdari Yönetici
Uzm.Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri ve Kalite Müdürü
Ümmühan ÇELİK Kalite Yönetim Birim Sorumlusu
Dilek BİNBAY CİĞERLİ Hizmete Erişim Bölüm Kalite Sorumlusu
Meltem AKARSU Sağlıklı Çalışma Yaşamı Bölüm Kalite Sorumlusu
Kerime GÜNBAY Acil Servis Sorumlu Hemşiresi
Nesrin ALTINDAĞ OKEKAR Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Servet HANEDAR Güvenlik Amiri
Rasim GENÇOĞLU Sosyal Hizmet Uzmanı
Volkan Kara Laboratuar Sorumlu Teknisyeni
Yelda BİNBAY Personel Sağlık Taramaları Sorumlusu


Görev ve Sorumlulukları


  Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ve HKS gereğince oluşturulan Çalışan Güvenliği Komitesi çalışmaları asgari olarak;

 • Üç ayda bir / veya gerektiğinde toplanarak çalışan güvenliği ile uygulamaları değerlendirir, yapılacak iyileştirmeler ile ilgili kararlar alır, gerekirse düzeltici/önleyici faaliyet başlatır.
 • Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması amacıyla prosedür ve talimatları oluşturur, çalışanlara bunların eğitimlerini verilmesini sağlar, uygulamaları başlatır ve kontrol eder.
 • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
 • Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.
 • Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılmasını sağlar.
 • Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması için Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile birlikte çalışır.
 • Çalışanları sağlık taramalarını yapar/yaptırır, sağlık tarama kayıtlarını bilgi güvenliği talimatları doğrultusunda muhafaza eder.
 • Çalışan güvenliği açısından düzenlemeler yapar/yaptırır.
 • Bölüm bazında risk değerlendirilmesini ilgili sorumlular ile birlikte yapar. Risk değerlendirmesi asgari; radyasyon, gürültü tehlikeli maddeler kanserojen/mutajen maddeler, tıbbi atıklar, enfeksiyon, alerjen maddeler, ergonomi, şiddet, iletişim konularını kapsar.
 • Tüm personelin bölüm bazında kullanması gereken kişisel koruyucu ekipmanları belirler, sorumluları tarafından teminini sağlar, kullanım alanında kontrol edilmesini sağlar.
 • KYB’ne gönderilen güvenlik raporlama formlarında belirtilen konularda kök neden analizlerini yapılmasını, gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetlerin başlatmasını ve sonuçlarının KYB’ ne gönderilmesini sağlar.
 • Çalışanlara Çalışan Güvenliği ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesini sağlar.

Komite düzenli aralıklarla Üç ayda bir / veya gerektiğinde toplanır. Çalışan güvenliğini etkileyebilecek durumlarda Komite Sorumlusu Başhekim Yardımcısı/üyelerin talebi ile acil olarak toplanabilir.

Toplantılar Başhekimlik toplantı salonunda yapılır. Gündem maddeleri bir önceki toplantıda belirlenir. Toplantı zamanı gündemi en geç 1 gün önceden üyelere yazılı olarak duyurulur. Toplantıya dair kayıtlar Personel Sağlık Taramaları Sorumlusu tarafından kayıt altına alınır ve toplantı sonucu alınan kararlar yazı ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir.

Kalite Yönetim Birimi alınan toplantı kararlarına, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır.

Eğitim Komitesi

Doç. Dr. Alparslan KUŞ Başhekim Yardımcısı
Prof. Dr. Hakan DEMİR Hekim
Uzm. Nafiye ASILİSKENDER Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Müdürü
Ayşe KIRCALI YILDIZ Psikolog
Uzm.Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri ve Kalite Müdürü
Ümmühan ÇELİK Kalite Yönetim Birim Sorumlusu
Özlem ÖZKAN Eğitim Hemşiresi
Bilgehan EKŞİ Eğitim Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu
Nilay KÜÇÜKBERBER Hemşire
Nilüfer ZORLU Bölüm Kalite Sorumlusu
İhsan Nazım SEVİNÇ Bölüm Kalite SorumlusuGörev ve Sorumlulukları

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ve SKS gereğince oluşturulan Eğitim Komitesi çalışmaları asgari olarak;
1-Sağlıkta kalite standartları eğitimi
2- Hizmet içi eğitimleri
3- Uyum eğitimleri

 • İdari personel eğitimleri
 • Sağlık personel eğitimleri
 • Asistan eğitimleri
 • Güvenlik personeli eğitimleri
 • Temizlik personeli eğitimleri
4-- Hastalara yönelik eğitimleri
 • Diyabet eğitimleri
 • Süt emzirme eğitimleri
 • Diğer
kapsamaktadır.
Komite düzenli olarak yılda 4 kez toplanır. Acil durumlarda Konite Sorumlusu Başhekim yardımcısı/üyelerin talebi ile acil olarak da toplanabilir.
Toplantılar Başhekimlik toplantı salonunda yapılır. Gündem maddeleri bir önceki toplantıda belirlenir. Toplantı zamanı gündemi en geç 1 gün önceden üyelere yazılı olarak duyurulur. Toplantıya dair kayıtlar Eğitim Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu tarafından kayıt altına alınır ve toplantı sonucu alınan kararlar yazı ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir.
Kalite Yönetim Birimi alınan toplantı kararlarına, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır.

"2015 Yılı Eğitim Planı İçin" Tıklayınız
"2015 Yılı Hasta Eğitim Programı İçin" Tıklayınız
"Personel Gruplarına Göre Eğitim Konuları İçin" Tıklayınız
"EY-RH 01 Genel Uyum Eğitim Rehberi İçin" Tıklayınız

Hasta Güvenliği Komitesi

Prof. Dr. Görkem AKSU Başhekim Yardımcısı
Prof. Dr. Yavuz GÜRKAN Anesteziyoloji ve Reanimasyon Branş Uzmanı
Prof. Dr. Hale MARAL KIR Laboratuvar Branş Uzmanı
Prof. Dr. Muhip KANKO Cerrahi Branş Uzmanı
Dr. Öğretim Görevlisi Emel AZAK KARAALİ Dahili Branş Uzmanı
Uzm. Öznur GEZER Klinik Hizmetler Müdürü
Uzm. Nafiye ASILİSKENDER Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Müdürü
Semra SEZAİOĞLU Sağlık Bakım Hizmetleri ve Kalite Müdür Yardımcısı
Kamil ERBAY Teknik Hizmetler Müdür Yard.
Uzm. Hakan BEKAR Bölüm Kalite Sorumlusu
Mevlüt AKTAŞ Bölüm Kalite Sorumlusu
Neşe ÖZGEN Sağlık Personeli
Ecz. Pınar KÜÇÜK Eczacı
Uzm. Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri ve Kalite Müdürü
Ümmühan ÇELİK Kalite Yönetim Birim Sorumlusu
Görev ve Sorumlulukları


Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ve HKS gereğince oluşturulan Hasta Güvenliği Komitesi çalışmaları asgari ;

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi,
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması,
 • Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması,
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması,
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,
 • Güvenli Cerrahi uygulamalarının sağlanması,
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması,
 • Hasta mahremiyetinin sağlanması,
 • Hastaların güvenli transferi,
 • Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi,
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması,
 • Enfeksiyonların önlenmesi,
 • Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması gibi,
 • KYB tarafından gönderilen güvenlik raporlama formlarında belirtilen konularda kök neden analizlerinin yapılması, gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetlerin başlatılması ve sonuçların KYB’ne gönderilmesi,
 • Çalışanlara konu ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesi,
Konularını kapsayacak şekilde yürütülür.

Komite düzenli aralıklarla 3 ayda bir / gerektiğinde toplanır. Hasta güvenliğini etkileyebilecek durumlarda Komite Sorumlusu Başhekim Yardımcısı/üyelerin talebi ile acil olarak toplanabilir.
Toplantılar Başhekimlik toplantı salonunda yapılır. Gündem maddeleri bir önceki toplantıda belirlenir. Toplantı zamanı gündemi en geç 1 gün önceden üyelere yazılı olarak duyurulur. Toplantıya dair kayıtlar Kalite Yönetim Birim Sorumlusu tarafından kayıt altına alınır ve toplantı sonucu alınan kararlar yazı ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir.
Kalite Yönetim Birimi alınan toplantı kararlarına, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır.

İlaç ve Malzeme Komitesi

Prof. Dr. N. Zafer CANTÜRK Başhekim
Dr. Öğretim Görevlisi Oktay YİRMİBEŞOĞLU Başhekim Yardımcısı
Burhan ERES Başmüdür
Prof. Dr. İzzet YÜCESOY Cerrahi Bilimler Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Berrin ÇETİNARSLAN Dahili Bilimler Bölüm Başkanı
Ecz. Hüseyin BAŞYİĞİT Eczane Sorumlusu
Uzm. Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri ve Kalite Müdürü

İlaç ve Malzeme Yönergesi İçin Tıklayınız

Tesis Güvenliği Komitesi

Prof. Dr. N. Zafer CANTÜRK Başhekim
Burhan ERES Başmüdür
Uzm.Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri ve Kalite Müdürü
Ümmühan ÇELİK Kalite Yönetim Birim Sorumlusu
Kamil ERBAY Teknik Hizmetler Müdür Yard.
Hacı ŞİMŞEK Acil Durum ve Afet Sorumlusu
Emel KARAGÜLLE Bölüm Kalite Sorumlusu
Hüseyin TÜRKE Müdür Yardımcısı
İlker ERGİN Tıbbi Cihaz Sorumlusu
Serkan ÇELİK Hekim Dışı Sağlık Personeli
Servet HANEDAR Güvenlik AmiriGörev ve Sorumlulukları


Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ve HSK gereğince oluşturulan Tesis Güvenliği Komitesi çalışmaları asgari olarak;

 • Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi,
 • Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması,
 • Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması,
 • Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları,
 • Atık yönetim çalışmaları,
 • Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonarının yapıllması,
 • Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsamalıdır.
 • KYB tarafından gönderilen güvenlik raporlama formlarında belirtilen konularda kök neden analizlerinin yapılması, gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetlerin başlatılması ve sonuçlarının KYB'ne gönderilmesini sağlar.
Komite düzenli aralıklarla 3 ayda bir kez / gerektiğinde toplanır. Tesis güvenliğini etkileyebilecek durumlarda Komite Sorumlusu Başhekim / Üyelerin talebi ile acil olarak toplanabilir.
Toplantılar Başhekimlik toplantı salonunda yapılır. Gündem maddeleri bir önceki toplantıda belirlenir. Toplantı zamanı, gündemi en geç 1 gün önceden üyelere yazılı olarak duyurulur. Toplantıya dair kayıtlar Kalite Yönetim Birim Sorumlusu tarafından kayıt altına alınır ve toplantı sonucu alınan kararlar yazı ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir.
Kalite Yönetim Birimi alınan toplantı kararlarına, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır.

Kan Transfüzyon Komitesi

Prof. Dr. N. Zafer CANTÜRK Başhekim
Doç. Dr. Nurettin Özgür DOĞAN Kan Bankası Sorumlusu
Prof. Dr. Nazan SARPER Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Abdullah HACIHANEFİOĞLU İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Betül KALENDER GÖNÜLLÜ İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Tülay HOŞTEN Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Doç. Dr. Kaya MEMİŞOĞLU Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Serkan YILMAZ Acil Anabilim Dalı
Doç. Dr. Oğuz OMAY Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Emek DOĞER Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Uzm. Öznur GEZER Hastane Müdürü
Uzm.Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri ve Kalite Müdürü
Nilüfer AYBAŞ Hemovijilans Hemşiresi

Kan Transfüzyon Yönergesi İçin Tıklayınız

Radyasyon Güvenliği Komitesi

Prof. Dr. Gür AKANSEL Radyoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Hakan DEMİR Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ayşen AĞAÇDİKEN Kardiyoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Binnaz ÇELEBİOĞLU Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Çiğdem ÇAĞLAYAN Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Aykut İLTER Hastane Müdürü Yardımcısı
Uzm. Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri ve Kalite Müdürü
Mevlüt AKDAŞ Röntgen Teknisyeni

Radyasyon Güvenliği Yönergesi İçin Tıklayınız

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Dr. Öğretim Görevlisi Emel AZAK KARALİ Başkan
Prof. Dr. Görkem AKSU Başhekim Yardımcısı
Prof. Dr. Faruk ERDEN Üye
Prof. Dr. Emin Sami ARISOY Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Betül KALENDER İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Erdem OKAY Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Uzm. Öznur GEZER Klinik Hizmetler Müdürü
Uzm. Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri ve Kalite Müdürü
Ecz. Hüseyin BAŞYİĞİT Eczane Sorumlusu
Nesrin ALTINDAĞ OKEKAR Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Melike KURT Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Dilek SİNAĞ Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi;


KOÜ Rektörlüğüne bağlı olarak, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 12/a maddesine göre kurulmuştur. KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi 18.7.1996 tarihinden itibaren çalışmalarına başlamıştır.
Enfeksiyon kontrol programı 11.08.2005 tarih ve 25903 sayılı ''Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'' esaslarına uygun olarak işlemektedir.

AMAÇ
Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonlar son yıllarda daha fazla önem kazanmakta ve hastanelerin kalite göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonlar, hastanede yatış sürelerinin uzanmasına ve maliyet artışına neden olmaktadır. bu enfeksiyonların oluşumunun önlenmesi, oluştuğunda uygulanan hastane enfeksiyon kontrol programları önemli sağlık hizmetleri arasında yer almaktadır. hastanelerde antibiyotiklerin yoğun olarak kullanılması nozokomiyal mikroflaranın direncinin artmasına sebep olmaktadır ve bu da hastane enfeksiyonlarının daha zor tedavı edilmesi, maliyetin çok yükselmesi anlamına gelmektedir. Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi faaliyetleri ile gittikçe daha pahalı ve zor tedavi edilen enfeksiyonların sıklığının azaltılması ve mikroorganizmaların direnç artışının frenlenmesi, hastanedeki yatışsüresinin kısaltılması ve mortalitenin azaltılması amaçlanmaktadır. Salgıların önlenmesinde ya da zararın en aza indirilmesinde kararların süratle ve bilimsel verilere dayanılarak alınması ve uygulaması önemli olup komite bu amaca ulaşmayı hedefler. Ayrıca sağlık personelinin ve tıp fakültesi öğrencilerinin bulaşıcı hastalıklara karşı bilinçlendirilmesi ve Hepatit B bağışıklamalarının sağlanması da amaçlanmaktadır.

EĞİTİMLER

 • El hijyeni eğitimi
 • İzolasyon önlemleri eğitimi
 • İşe yeni başlayan hemşirelere oryantasyon programı dahilinde verilen
 • "Nozokomiyal -enfeksiyonlar ve önlemleri" konulu eğitim
 • Salgınlara yönelik salgının yaşandığı birime verilen "salgın önleme ve izolasyon önlemleri" eğitimi
 • H1N1 konusunda sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesi ve korunma önlemleri

YILLIK KOMİTE TOPLANTILARI
 • 2007 yılı 7 kez
 • 2008 yılı 4 kez
 • 2009 yılı 6 kez EKK toplantısı yapıldı
 • 2010 yılı 2 kez EKK toplantısı yapıldı
 • 2011 yılı 3 kez EKK toplantısı yapıldı
 • 2012 yılı 3 kez EKK toplantısı yapıldı
 • 2013 yılı 3 kez EKK toplantısı yapıldı
 • 2014 yılı 3 kez EKK toplantısı yapıldı
 • 2015 yılı 3 kez EKK toplantısı yapıldı
 • 2016 yılı 3 kez EKK toplantısı yapıldı

TALİMATLAR
FAALİYETLER
 • Sürveyans ve kayıt
 •     Hasta gününe göre hastane enfeksiyonları
      İnvaziv araçla ilişki hastane enfeksiyonları
      Ameliyat kategorilerine göre cerrahi alan enfeksiyon hızları
      Cerrahi kliniklerde ameliyat sınıflamalarına göre cerrahi alan enfeksiyon hızları
      Nokta prevalans çalışmaları
 • Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon
 • Sağlık çalışanlarının meslek enfeksiyonları
 • Sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencilerine yönelik koruyucu Hepatit B aşılarının uygulanması ve tabiki
 • Sağlık çalışanlarına yönelik grip aşılarının uygulanması
 • Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinde danışmanlık ve kontrol
 • Hastane çamaşırhane, mutfak, atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonları yönünde kontrolü
 • 2009 H1N1 Pandemik influenza yönetim planı
 • Gerektikçe salgın inceleme uygulanması ve denetlenmesi
 • Enfeksiyon kontrol hemşireliği eğitimi (Sağlık Bakanlığı Sertifika programı kapsamında

FORMLAR
MEVZUAT
 • Yataklı Tedavı Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Mevzuatı
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 • Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi Yönergesi.
 • Yürürlülük ve yürütme tarihi: 18.07.1996

İLETİŞİM
Telefon: 0262 303 82 26

FAYDALI LİNKLER

Afet Planı Hazırlama Komitesi

Prof. Dr. Zafer CANTÜRK Başhekim
Dr. Öğretim Görevlisi Oktay YİRMİBEŞOĞLU Başhekim Yardımcısı
Prof. Dr. Cumhur KESEMENLİ Ameliyathaneden Sorumlu Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Serkan YILMAZ Acil Tıp A.D. Öğr. Üyesi
Burhan ERES Başmüdür
Doç. Dr. Ercan ARPAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Uzm. Hakan BEKAR Hastane Müdürü (Güvenlik Sorumlusu)
Uzm. Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri ve Kalite Müdürü
Semra SEZAİOĞLU Sağlık Bakım Hizmetleri ve Kalite Müdür Yardımcısı
Kamil ERBAY Müdür Yardımcısı (Teknik Hizmetler)
Eyüp ALTINDAĞ Müdür Yardımcısı (Acil Servis Sorumlusu)
Kenan KARATAŞ HAP (Hastane Afet Planı) Sekreter
Uğur AKBAŞ Ameliyathane Sorumlusu
Hacı ŞİMŞEK Sivil Savunma Amiri
Ferhan OKAY Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
Volkan KARA Laboratuvar Sorumlusu
Ümmühan ÇELİK Kalite Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alp AKER Halk Sağlığı Uzmanı

EKİPLER

Hasta ve Çalışan Öneri/Görüş ve Anket Değerlendirme Ekibi

Burhan ERES Başmüdür
Ümmühan ÇELİK Kalite Yönetim Birim Sorumlusu
Özlem ÖZKAN Eğitim Hemşiresi
Sevda ALTUNDAL Halkla İlişkiler Uzmanı
Fatih GÜÇLÜ Hasta Kabul Sorumlusu
Ayşe ATEŞ Poliklinik Sekreteri
Görev ve Sorumlulukları


Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine dair Yönetmelik ve SHKS gereğince oluşturulan Hasta ve Çalışan Öneri/Görüş ve Anketleri Değerlendirme Ekibi ile ilgili olarak;

 • Servislerden hasta hakları birimine ilgili formlar yapılan bildirimler, internet üzerinden iletilen şikayetler, hastanede kullanılan intranet aracılığıyla ve formlar aracılığıyla gelen öneri ve görüşleri her ay düzenli olarak değerlendirir.
 • Belirlenen sayıya göre bastırılan anket sorularının yine rehbere göre yapılmasını sağlar.
 • Yapılan anketlerin değerlendirilmesinde üst yönetimden katılım sağlanır.
 • Değerlendirme neticesinde yapılabilecek düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır.
 • Bu uygulamalar ile ilgili talimatlar hazırlar, dökümante eder ve gerekirse revizyon yapar.
Hasta ve Çalışan Öneri/Görüş ve Anketleri Değerlendirme Ekibi düzenli olarak ayda bir kez toplanır.
Gerektiğinde komite başkanının/üyelerinin talebi ile acil olarak ta toplanabilir.

Katılımcılar toplantı öncesi bilgilendirilir. Bu bilgilendirme; Toplantı yöneticisi ve katılımcılarını, toplantı gündemini ve süresini kapsar. Toplantı yeri ve zamanı web sayfamız üzerinde bulunan ‘Ekipler’ linkinin içinde ilgili ekibin sayfasında yer alır. Ekip üyeleri toplantı zamanını bu bölümden takip ederler. Bu toplantıları planlamaktan, komite başkanı ve onun belirlediği bir üye sorumludur. Toplantıya dair kayıtlar bu üye tarafından kayıt altına alınır ve toplantı sonucu alınan kararlar yazı ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir.
Kalite Yönetim Birimi toplantı kararlarını Başhekimliğe bildirir. Başhekim talimatları doğrultusunda işlem yapılır. Ekip Çalışan Öneri/Görüş ve Anketleri Değerlendirme hususunda düzenlenecek mevzuatı takip ederek çalışmalarını revize eder ve diğer birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak, görevlerini yerine getirir. Çalışan Öneri/Görüş ve Anketleri Değerlendirme Ekibi çalışmalarını yürütmekte Başhekime karşı sorumludur.

Temizlik Denetleme Ekibi

Doç. Dr. Alparslan KUŞ Başhekim Yardımcısı
Dilek BİNBAY CİĞERLİ Poliklinik Hizmetleri Müdür Yardımcısı
Nahide BALK Klinik Hizmetler Müdür Yardımcısı
Semra SEZAİOĞLU Sağlık Bakım Hizmetleri ve Kalite Müdür Yardımcısı
Aykut İLTER Klinik Hizmetler Müdür Yardımcısı
Seda DEMİRKAYA Temizlik Şefi

Malzeme ve Cihaz Ekibi

Ümit TIRPANCI Hastane Müdürü
Zuhal BEŞİROĞLU Satınalma Sorumlusu
Kamil ERBAY Teknik Hizmeler Müdür Yardımcısı
Mustafa YILMAZ Planlama Sorumlusu
Nuran KARA Ayniyat Saymanı
İlker ERGİN Tıbbi Cihaz Sorumlusu - Biyomedikal Teknikeri

Antibiyotik Kontrol Ekibi

Prof. Dr. Ayşe WİLKE TOPÇU Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D
Prof. Dr. Emin Sami ARISOY Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Doç. Dr. Erdem OKAY Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Şenay CAN Eczacı

Bilgi Güvenlik Ekibi

Uzm. Nafiye ASILİSKENDER Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Müdürü
Bülent KARAGÜLLE Bilgi İşlem Müdür Yardımcısı
Arif BAŞKAYA Fatura Hizmetleri Müdürü
Uğur AYDIN İlaç ve Malzeme Hizmetleri Müdürü
Hüseyin TÜRKE Arşiv Sorumlusu
Hakan AĞDAŞ Network Sorumlusu

Bina Turları Ekibi

Doç. Dr. Alparslan KUŞ Başhekim Yardımcısı
Uzm. Nafiye ASILİSKENDER Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Müdürü
Uzm. Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri ve Kalite Müdürü
Kamil ERBAY Teknik Hizmetler Müdür Yardımcısı
Onur GÖZÜBÜYÜK Müdür Yardımcısı

Pembe Kod Ekibi

Prof. Dr. Görkem AKSU Başhekim Yardımcısı
Uzm. Öznur GEZER Hastane Müdürü
Uzm. Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri ve Kalite Müdürü
Kamil ERBAY Teknik Hizmetler Müdür Yardımcısı
Hakan AĞDAŞ Network Sorumlusu
Servet HANEDAR Güvenlik Amiri

Pembe Kod Talimatı İçin Tıklayınız

Beyaz Kod Ekibi

Dr. Öğretim Görevlisi Oktay YİRMİBEŞOĞLU Başhekim Yardımcısı
Burhan ERES Başmüdür
Uzm. Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri ve Kalite Müdürü
Rasim GENÇOĞLU Sosyal Hizmet Uzmanı
Servet HANEDAR Güvenlik Amiri

Beyaz Kod Talimatı İçin Tıklayınız

Mavi Kod Ekibi

Prof. Dr. Görkem AKSU Başhekim Yardımcısı
Semra SEZAİOĞLU Sağlık Bakım Hizmetleri ve Kalite Müdür Yardımcısı
Kamil ERBAY Teknik Hizmetler Müdür Yardımcısı
Hakan AĞDAŞ Network Sorumlusu
Servet HANEDAR Güvenlik Amiri

Mavi Kod Talimatı İçin Tıklayınız

Kırmızı Kod Ekibi

Dr. Öğretim Görevlisi Oktay YİRMİBEŞOĞLU Başhekim Yardımcısı
Uzm. Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri ve Kalite Müdürü
Gökşin TERZİ Teknik Hizmetler Müdürü
Kenan KARATAŞ HAP (Hastane Afet Planı) Sekreter
Hacı ŞİMŞEK Sivil Savunma Amiri
Hakan AĞDAŞ Network Sorumlusu
Servet HANEDAR Güvenlik Amiri

Kırmızı Kod Talimatı İçin Tıklayınız

Akılcı İlaç Kullanım Ekibi

Dr. Öğretim Görevlisi Oktay YİRMİBEŞOĞLU Akılcı İlaç Kul. Ekip Sorumlusu / Başhekim Yardımcısı
Prof. Dr. Faruk ERDEN Farmakoloji Alanında Uzmanlı Yapmış Doktor
Prof. Dr. Metin AYDOĞAN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Doç. Dr. Teoman KILIÇ Kardiyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğretim Görevlisi Sertaç Ata GÜLER Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Oğuz MUTLU Farmakovijilans Sorumlusu
Eczacı Hüseyin BAŞYİĞİT Akılcı İlaç Kullanım Ekip Sorumlusu / Eczane Sorumlusu
Uzm. Gonca İLTER Sağlık Bakım Hizmetleri ve Kalite Müdürü
Eczacı Şenay CAN Klinik Eczacı
Sevda ALTUNDAL Hasta Hakları Birim Sorumlusu
Akılcı İlaç Kullanım Politikası

 • Hastanemize başvurup tedavisi başlanan hasta ve hasta yakınının tedavi sonrası ilaç kullanımı ile ilgili bilgilendirilmesi,
 • Tedavi başarısının ve hasta uyumunun takip edilip, değerlendirilmesi,
 • Çoklu ilaç tedavilerinde olası ilaç etkileşimlerinin saptanması,
 • Olası ilaç-gıda etkileşimleri yönünden hastaya bilgi verilmesi,
 • Düzenlenen reçetelerde her bir ilaç için, uygun doz ve uygulama süresini yazılması,
 • Reçetelerin güncel SUT hükümlerine uygunluğunun kontrolü,
 • Hastanemizde gereksiz antibiyotik ve ilaç kullanımlarını azaltmak için çalışmalar yapmak,
 • Hastanemizde akılcı ilaç kullanımı ile ilgili duyuruları; ünitelerimizde broşürler dağıtarak, TV ekranlarında akılcı ilaç mesajlarını yayınlayarak hastalarımızı bilinçlendirmek,
 • Hastanemizde planlanan tedavilerin uygulanabilirliğinin ve maliyet hesaplarının dikkate alınması,
 • Akılcı ilaç kullanımının öneminin, hastane sağlık personeline eğitimler ve toplantılar düzenlenlenerek anlatılması.

Basın ve Halkla İlişkiler Ekibi

Prof. Dr. Görkem AKSU Başhekim Yardımcısı
Uzm. Orkun ÇİLEN Halkla İlişkiler Müdürü
Sevda ALTUNDAL Halkla İlişkiler Uzmanı
Dilek CORA Başhekim Sekreteri
Özge KEÇECİ Basın Danışmanı
Taylan KARA Tekniker

Acil Durum ve Afet Yönetimi Ekibi

1 - Prof. Dr. Nuh Zafer CANTÜRK
2 - Prof. Dr. M. Görkem AKSU
Hastane Afet Planı Başkanı
1 - Dön. Ser. İşl. Md. Burhan ERES
2 - Has. Md. Hakan BEKAR
Finans Şefi
1 - Dr. Öğr. Üyesi Oktay YİRMİBEŞOĞLU
2 - Has. Md. Yrd. Onur GÖZÜBÜYÜK
Planlama Şefi
1 - Burhan ERES
2 - Has. Md. Hakan BEKAR
Operasyon Şefi
1 - Doç. Dr. Alparslan KUŞ
2 - Dr. Öğr. Üyesi Turgay ŞİMŞEK
Tıbbi Teknik Danışma Kurulu
1 - Has. Md. Ümit TIRPANCI
2 - Has. Md. Yrd. Aykut İLTER
Lojistik Şefi
1 - Has. Md. Orkun ÇİLEN
2 - Sevda ALTUNDA
Halkla İlişkiler Sorumlusu
1 - Has.Md. Nafiye ASILİSKENDER
2- Has. Md. Yrd. Bülent KARAGÜLLE
Kurumlar Arası Koordinasyon Sorumlusu
1 - Doç. Dr. Ercan ARPAZ
2 - Süleyman BURDURLU
İş Güvenliği Sorumlusu
1 - Kenan KARATAŞ
2 - Hacı ŞİMŞEK
Hap Sekretaryası

Atık Yönetimi Ekibi

Orkun ÇİLEN Hastane Müdürü
Uzm. Gonca İLTER Hastane Müdürü
Hakan BEKAR Hastane Müdürü
Emel KARAGÜLLE Hastane Müdür Yardımcısı
Nesrin OKEKAR Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Ecz. Hüseyin BAŞYİĞİT Eczane Sorumlusu
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors