Hasta Hakları

Haklarınız

 • Saygın bir hizmet almak,
 • Hastanede yattığınız süre içerisinde hastalığınızla, tedavinizle ve aldığınız hizmetle ilgili tüm bilgilerin gizli kalmasını istemek,
 • Tedavinizden sorumlu doktor ve yardımcı sağlık personelini öğrenmek,
 • Durumunuz hakkında bilgi için talepte bulunmak ve anlayabileceğiniz bir şekilde buna ulaşmak,
 • Tedavinizle ilgili kararlara katılmak,
 • İstediğinizde tedaviyi reddetme ve/veya durdurma hakkını kullanmak,
 • Hasta dosyanız içindeki tüm bilgilere ulaşabilmek,
 • Ağrınız olursa giderilmesi ile ilgili tedavi girişimlerinde söz sahibi olmak,
 • Kültürel, dini inanç ve ruhsal durumunuza saygı gösterilmesini beklemek,
 • Klinik inceleme ve/veya bilimsel araştırmalara katılmayı kabul veya reddetmek,
 • Faturanızı gözden geçirmek ve bununla ilgili olan sorunlarınız için bir açıklama istemek,
 • Hastanemizde hizmet aldığınız süre içersinde bir hasta olarak yaşamış olduğunuz deneyimlerle ilgili veya klinik/hastane yönetimi ve sağlık personeli ile ilgili endişelerinizi çekinmeden anlatmak veya şikayetlerinizi bildirmek,
 • Başhekimlik Yazı İşleri Bürosuna başvurarak şikayetlerinize veya sorularınıza cevap alabilmek haklarına sahipsiniz.
 • Hastanemizde işitsel ve görsel mahremiyet hakkına sahipsiniz.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors