Vizyon - Misyon

MİSYONUMUZ

Misyonumuz; Hastalarımızın her türlü sağlık beklentisini uzmanlaşmış çalışanlarımızla, dünyadaki en son bilimsel ve teknoloji gelişmeleri uygulayarak, en üst düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde karşılamaktır.


VİZYONUMUZ

Vizyonumuz; Hastane hizmetlerinde uluslararası standartta kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir bir model olmaktadır. Rekabetçi bir yaklaşımla Sağlık Turizmi ve Sağlık Endüstri konularında ülke ve sağlık politikalarına katkıda bulunmak.


AMAÇ

Kurumsal amaçlara ulaşmak için görev, yetki, sorumluluk ve iletişim mekanizmalarının tanımlanması


Hastanenin iş akışının belirlenmiş bir organizasyon yapısı içinde yürütülmesi ve denetlenmesinin sağlanması


Hastanede sunulan sağlık hizmetleri ve diğer destek hizmetlerinin, sadece ülke mevzuatı kapsamında yetkilendirilmiş kişi ve kurumlarca sunulması ile bu hususun etkin şekilde kontrolü ve izlenebilirliğinin sağlanması


Hastanenin temel politika ve değerlerinin belirlenmesi suretiyle kurumun faaliyetleri ve stratejik kararları noktasında yöneticilere ve çalışanlara rehberlik edecek ilkelerin tanımlanması o Hastanede kurumsal iletişim faaliyetlerinin kurum amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin şekilde yürütülmesinin sağlanmasıdır


HEDEF

Hasta memnuniyetini arttırmak.


Kamu oyunda olumlu imaj oluşturmak,


Global bütçedeki sayısal hedeflere ulaşmak,


Tedarikçilere sözleşmede belirtilen sürede ödeme yapmak,


Çalışan memnuniyetini arttırmak,


Diğer hastanelerde yapılamayan tedavileri uygulamak,


Sağlık turizmine işleyişini,


DEĞERLERİMİZ

Hasta memnuniyeti

Bilimsel çalışmalar

Gösterge yönetimi (klinik/bölüm bazlı göstegeler)

Sorumluluk, aidiyet

Ekip çalışması

Tıbbi Hizmet kalitesi

Eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları

Bilgi ve deneyim

Topluma daha iyi sağlık hizmetini sunulmasını amaçlayan politikalar

Çalışan Sağlığı ve memnuniyetine verilen önemDemo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors