Vizyon - Misyon

Kurumsal Hedefler

Süreç yönetimi projesini tamamlamak


Tüm klinik depolarında kanbank sıfır stok sistemini uygulamak


Hastane afet planını güncelleyerek masa başı fiili tatbikat yapmak


Planlanan konularda hizmet içi eğitim yapmak


Hizmet kalite standartlarında tüm başlıklarda istenilen düzenlemeleri sağlamak


Tetkik ve tedavi amaçlı kullanılan ve ekonomik ömrünü tamamlayan tıbbi cihaz ve donanımları yenilemek


MİSYONUMUZ

Misyonumuz; Hastalarımızın her türlü sağlık beklentisini uzmanlaşmış çalışanlarımızla, dünyadaki en son bilimsel ve teknoloji gelişmeleri uygulayarak, en üst düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde karşılamaktır.


VİZYONUMUZ

Vizyonumuz; Hastane hizmetlerinde uluslararası standartta kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir bir model olmaktadır. Rekabetçi bir yaklaşımla Sağlık Turizmi ve Sağlık Endüstri konularında ülke ve sağlık politikalarına katkıda bulunmak.


DEĞERLERİMİZ

Hasta memnuniyeti

Bilimsel çalışmalar

Gösterge yönetimi (klinik/bölüm bazlı göstegeler)

Sorumluluk, aidiyet

Ekip çalışması

Tıbbi Hizmet kalitesi

Eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları

Bilgi ve deneyim

Topluma daha iyi sağlık hizmetini sunulmasını amaçlayan politikalar

Çalışan Sağlığı ve memnuniyetine verilen önemDemo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors