Hasta Sorumlulukları

Sorumluluklarınız

 • Şimdiki ve eski sağlık bilgilerinizi eksiksiz ve doğru şekilde vermek ve tedaviye katılmayı istemek,
 • Tedavinizi yapan kişilerin önerilerine uymak veya tedavi planını tartışmak
 • Sağlığınızla veya planlanmış tedaviniz ile ilgili tam anlamadığınız, açıklama ihtiyacı hissettiğiniz konularda soru sormak,
 • Tedavinizi yapan kişilere sağlığınız ve/veya durumunuzla ilgili değişiklikleri bildirmek,
 • Tedaviyi reddetme veya tedavi planına uymamaktan kaynaklanan sorumlulukları kabul etmek,
 • Tedavi ve tedavi düzenini etkileyecek bütün klinik kurallara uymak,
 • Sağlık güvenceniz tarafından karşılanmayan ek ödemelerinizi veya ücretli hasta iseniz tüm ödemelerinizi zamanında yapmak,
 • Çevrenizdekilere, diğer hastalar ve personele saygı göstermek,
 • Bilinci açık ve planlı yatışı yapılan hastaların tıbbi gereksimi dışında yanında bulundurduğu eşyaların kendi sorumluluğunda olduğunu bilmek ve buna göre tedbir almak,
 • Tıbbi gereksinim ve hastane idaresinin izin verdiği haller (tıraş makinesi v.b.) dışında yanıcı, yakıcı, parlayıcı madde bulundurmamak ve elektrikli alet kullanmamak,
 • Hastanenin ziyaretçi politikasına ve diğer kurallarına (Fiziksel veya sözlü saldırılarda bulunmak, sigara, alkol veya diğer kullanılması yasak maddeler kullanmak, silah olabilecek herhangi bir şeyi taşımak yasaktır) uymak.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors