Servislerimiz


Ameliyathaneler

Çiçek AKAGÜNDÜZ Genel Ameliyathane
Suna CANDAN Lokal Ameliyathane
Sevilay ZENCİR Göz Ameliyathane

Cerrahi Servisler

Sevinç KARNIAÇIK Doğumhane
Arzu GÜNAY Kadın Hastalıkları
Fatma ÖZER Çocuk Cerrahisi
Funda BAYKARA KVC - Plastik Cerrahi
Hanife BAYRAM Beyin Cerrahisi
Serap GÜRSEL Üroloji - Göz Hastalıkları
Nilay KÜÇÜKBERBER Ortopedi
Necla GÜNEŞ Genel Cerrahi
Pınar F. FİDAN KBB - Göğüs Cerrahisi
Canan AYER Yanık

Dahili Servisler

Songül NAZLI ADA Onkoloji
Yeşim AKGÜN Romatoloji - Transplantasyon- VIP - Hipofiz Adenom
Zülfiye YILDIZ Hematoloji
Esma ÇAKMAK Çocuk Hematoloji - Onkoloji
Sıdıka YEŞİLORMAN Pediatri
Bahar KAÇKA Kardiyoloji
Aslı KAHRAMAN Aritmi
Elif AYDIN Nöroloji - Dermatoloji
Dilek GÜRKAN Göğüs Hastalıkları - FTR
Serpil YAĞAR ÇAKAR Enfeksiyon
Ülker ÇABUK Endokrin
Cansın KARA Psikiyatri
Serpil GÜL Gastroloji - Nefroloji
Selda BAKIR Çocuk Kemik İliği Transplantasyon (KİT)
Seher YAPRAK Erişkin Kemik İliği Transplantasyon (KİT)

Üniteler

Ayten ÖZKARAMAN Kardiyoloji Anjio
Türkan MADENBAŞ Radyoloji Anjio
Kadriye ÖZTÜRK Cerrahi Endoskopi
Hilal YILDIRIM Dahili Endoskopi
Funda ŞAHİN Hemodiyaliz Ünitesi
Aslı VURAL Kemoterapi Ünitesi

Poliklinikler

Şengül GENÇOĞLU Erişkin Poliklinikleri
Nilgün KÜÇÜKAYDIN Pediatri Poliklinikleri

Yoğun Bakım Üniteleri

Ferhan OKAY Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi
Aslı ARSLAN KVC Yoğun Bakım Ünitesi
Ganime TÜRKYILMAZ Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi
Fatma TUNCER Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
Neşe ÖZGEN Koroner Yoğun Bakım Ünitesi

Yoğun Bakım Üniteleri

Kerime GÜNBAY Erişkin Acil Servis
Sibel CEZAYİR Çocuk Acil Servis
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors