Eğitim ve Gelişim Faaliyetlerimiz


Eğitimler

Hastanemizde çalışan tüm hemşirelere yönelik hazırlanan eğitimlerdir. Genel eğitimler ile çalışan hemşirelerin mesleğe bakış açılarını geliştirmeleri hedeflenir. İş verimini artırmak, bilgi ve becerilerini yenilemek, hizmet kalitesini yükseltmek amacı ile konferans, seminer ve her türlü eğitim faaliyeti düzenlenir.


Hizmet İçi Eğitim

Çalışanlara mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için çalıştıkları süre içinde verilen eğitim programıdır. Yıllık eğitim programları sorumlu hemşireler tarafından klinik hemşirelerinin ihtiyacına göre planlanır.

Bu eğitim planları Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ve Eğitim Hemşiresi tarafından onaylanır, eğitimler servislerde slayt gösterisi şeklinde sunulur.


Klinik İçi Oryantasyon

Hemşirelerin görev yapacakları kliniklerdeki hemşirelik uygulamalarına uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla verilen eğitimlerdir.


Bu eğitimler belirlenen klinik için eğitim hemşireleri tarafından yeni başlayan hemşirelere verilir.


Eğitim planları birimde yürütülen hizmetlere ve görevin gerekliliklerine göre oluşturulur.


Bu eğitimler öncesinde ve sonrasında pre - test ve post - test uygulanır. Servislere spesifik olarak hazırlanmış check - listler ile kazanmaları hedeflenen yetkinlikler yönünden değerlendirilir ve hasta bakım uygulamalarında bu doğrultuda yönlendirme ve uyumu planlanır.Kurs Programları

Hastanemizde çalışan hemşireler bazı spesifik konularda bilgi ve becerilerini arttırmaları ve bunları uygulamaya yansıtmalarına yönelik kurs programları düzenlenmektedir. Bu programlar öncesinde ve sonrasında pre - test ve post - test uygulanarak kursiyer kazanmaları gereken yetkinlikler yönünden değerlendirilir.


Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım belgeleri verilir.Kurs Programları;


 • Temek EKG Kursu
 • Bası Yarası Hemşirelik Bakım Kursu
 • Hasta Güvenliği Kursu
 • Peri - Operatif Dönem ve Hemşirelik Bakım Kursu
 • Bebek Bakımı Kursu

Oryantasyon ve Eğitim Programı

Hastanemizde göreve yeni başlayan hemşirelere yönelik olacak hazırlanan eğitimlerdir. Hemşirelerin görev yapacakları servislere başlamada önce aldıkları ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşireliğine uyum sağlamalarını kolaylaştırıcı eğitim konularından oluşmaktadır.KONU BAŞLIKLARI;


 • Hemşirenin Görev Yetki ve Sorumlulukları
 • Hastane Otomasyon Sistemi (NUCLEUS) Tanıtımı ve Kullanımı
 • Hemşirelik Hizmetlerinde Kullanılan Formların Tanıtımı
 • İletişim
 • Hastane Enfeksiyonları ve Korunma Yöntemleri
 • İnfüzyon Pompa Aletleri Tanıtımı ve Kullanımı

Sertifika Programı

KURUM DIŞI EĞİTİMLER


Yoğun Bakım Ünitelerinde çalıştırılmak üzere nitelikli insan gücü yetiştirilmesi, ünitelerde sunulan hizmetlerin verim ve kalitesinin artırılması, yoğun bakım ünitelerinde verilen hizmette eşgüdüm sağlanması amacıyla,

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, yoğun bakımda çalışan hemşirelere yönelik 2009 Şubat tarihinden itibaren Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı düzenlenmiştir. Toplam 3 program şeklinde verilen sertifika programına 50 yoğun bakım hemşiresi katılmış ve başarılı olmuştur.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors