Misyon - Vizyon


Değerlerimiz

Hemşireliği, potansiyel ve varolan sağlık sorunlarının tanı ve tedavisinde, hastanın uyum ve iyileşme sürecinde, hastanın özbakımını sağlamada yardımcı olan bilimsel disiplin olarak tanımlamak


Üniversite hastanesinde çalışan sağlık profesyonelleri olarak süregelen eğitim sürecimiz sonucunda edinilen bilgiyi uygulamak


Yenileşme ve hemşirelik araştırmaları doğrultusunda uygulamalarımızı pekiştirmek


Hastalar, aileleri ve topluma karşı sorumlulukları kabullenmek


Hastalık sürecine empati ile yaklaşmak


Her bireyin özel olduğunu bilmek ve saygı duymak, korumak, öz benliğini, mahremiyetini ve değerlerini savunmak


Hemşirelik bakımına ihtiyacı olan kişilere bakım ve tedavi uygulanırken diğer sağlık profesyonelleri ile işbirliği içinde olmanın gerekliliğine inanmak


Bireylerle kurduğumuz iletişim ile sağlığı geliştirmek


Birbirimize bilgi ve destek vererek saygın ve önemsenen bir çevre oluşturabileceğimizi kabullenmek


Mesleki eğitim döneminde olan meslektaşlarımıza rol model olmak


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors