Hasta İşlemleri

Hastaneye Yatış ve Hastaneden Taburcu İşlemleri


Yatış İşlemleri

Tedavinizin yatış yapılarak devam etmesi uygun görülmüş ise: Doktor tarafından kimlik bilgileri ile hastane sistemine rezervasyon yapılır ve "Hasta Kabul" personeline yönlendirilir. "Hasta Kabul" personeli hastayı belirtilen servise ve belirtilen yatağa yatışını yapar. Yatış işlemleri saat 20:00'a kadar yapılmaktadır. Acil vakaların yatış işlemleri 24 saat boyunca yapılmaktadır.Taburcu İşlemleri

Tedavinizin bitmesini takiben taburcu olmanız doktorunuz tarafından uygun görülmüş ise: Doktor hastane sisteminden taburcu onayı verir. Hastanın dosyası ilgili servisin sekreteri tarafından düzenlenir hastaya ait hizmetler hastane sistemine girilir. Hastanın ödemesi var ise ödemesini veznelere yapması gerekir. Hastanın ödemesi yok ise taburcu belgesi ile "Hasta Kabul" birimine yönlendirilir. Dosya "Hasta Kabul" birimi tarafından incelenir sorun ve sorun yok ise taburcu belgesi kaşelenir, hasta ilgili servis sekreterine yönlendirilir. Dosyada sorun var ise "Hasta Kabul" personeli hastayı sorunun olduğu birime yönlendirir.Heyet Raporu

Doktorunuzun hazırlamış olduğu kaydı ilgili klinik sekreterince yapılmış olan (SGK için 10 günü aşan, diğer kurumlara bağlı hastalar için 20 günü aşan) istirahat, iş göremezlik raporu veya ilaç raporu için 1 adet vesikalık fotoğrafınız ve belgelerinizle birlikte idari binamızda bulunan Sağlık Kurulu Sekreterliğine başvurunuz.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors