Jinekolojik ve Genitoüriner Kanserler Sempozyumu

11-12 Mayıs 2018 tarihlerinde Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin desteği ile Kocaeli Üniversitesi önderliğinde "Jinekolojik ve Genitoüriner Kanserler Sempozyumu" Sapanca’da gerçekleştirildi. Üroloji, Kadın-Doğum, Radyasyon Onkolojisi ve Tıbbi Onkoloji branşlarının alanında uzman hocalarının destek verdiği ve ilgili branşların uzman ve yan dal asistanı doktorların yoğun katılım sağladığı sempozyumda güncel tedaviler ve sorunlar başarılı şekilde tartışıldı.

Başta Türk Tıbbi Onkoloji Derneği olmak üzere desteklerini esirgemeyen tüm hocalarımıza, Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Sekretarya Üyeleri ile tüm katılımcı ve meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
İç Hastalıkları ABD
Tıbbi Onkoloji BD


     

     

     

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors