Acil Tıp

Doktorlarımız

Prof. Dr. Murat PEKDEMİR
Anabilim Dalı Başkanı

 Detaylı Bilgi İçin  Tıklayınız

 mpekdemir@kocaeli.edu.tr


0262 303 75 75


Prof. Dr. Serkan YILMAZ

 Detaylı Bilgi İçin  Tıklayınız

serkanyilmaz@kocaeli.edu.tr


0262 303 75 75


Doç. Dr. Elif YAKA

 Detaylı Bilgi İçin  Tıklayınız

elif.yaka@kocaeli.edu.tr


0262 303 75 75


Doç. Dr. N. Özgür DOĞAN

 Detaylı Bilgi İçin  Tıklayınız

ozgur.dogan@kocaeli.edu.tr


0262 303 75 75

Acil Tıp, temel görevi beklenmeyen bir sağlık probleminde veya yaralanma durumunda hastayı değerlendirmek, tanı koymak, tedavi etmek ve ölüm veya daha ileri sakatlıktan korumak olan bir uzmanlık dalıdır.

Acil Tıp, akut hastalık veya yaralanması olan bir hastaya tanı koymak, değerlendirmek, stabilizasyonunu sağlamak, tedavi etmek ve bakımını sonuçlandırmak üzere eğitilmiş hekimler tarafından uygulanır. Hastanın talebine yönelik, yaygın ve kesintisiz olarak ulaşılabilir bir bakım için çalışılmaktadır. Hasta bakım işlemleri acil tıp uzmanı veya kıdemli acil tıp asistanı gözetiminde, acil tıp asistanı ve hemşirelerden oluşan bir ekip tarafından yapılmaktadır.

Fakültemizde Acil Tıp AD 2003 yılında kurulmuştur. Akademik kadroda bir profesör, üç doçent ve 19 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Anabilim dalımızın öncelikli ilkesi iyi bir eğitim sunmaktır. Anabilim dalımız araştırma görevlileri gerek anabilim dalı eğitim programı, gerek katıldıkları kurslar ile 4 yıllık eğitimlerini olanakların elverdiği en iyi düzeyde tamamlamaktadırlar. Düzenli olarak eğitim toplantıları (seminer, makale saati) yapılmaktadır. Her araştırma görevlisinin eğitim süresi içerisinde en az bir bilimsel toplantıya katılımı sağlanmaya çalışılmaktadır. Bölgesel toplantılar ve kurslara ev sahipliği yapılmaktadır. Ayrıca intern doktorlar iki aylık acil servis stajında pratik uygulama, hasta bakımı ve takibi şansı bulmaktadır.

Anabilim dalımızda yürütülen bilimsel çalışmalar acil tıp alanında öncü dergilerde yayınlanmakta, sunulduğu bilimsel toplantılarda büyük ilgi ve beğeni toplamakta ve ödüller almaktadır. Anabilim dalımız araştırma görevlilerinin uzmanlık tezleri bilimsel dergilerde yayınlanmaktadır.

Hastanemizde 18 yaşından büyük tüm hastalar ve tüm travma hastaları acil serviste anabilim dalımızca değerlendirilmektedir. Acil serviste 2016 yılında 45000 hasta muayenesi yapılmıştır (Çocuk acil serviste bakılanlar hariç). Acil servise başvuran hastalar önce triaj alanında karşılanır, aciliyet durumları değerlendirilerek, canlandırma odası, monitörlü gözlem, minör travma odası veya ayaktan hasta bakım odalarına alınarak değerlendirilir. Hayatı tehdit etme potansiyeli bulunan göğüs ağrısı, solunum sıkıntısı, bilinç değişikliği gibi şikayeti olan hastalar monitorlü odalarda değerlendirilirken, yakın takip gerektirmeyen hastalar, minör travma veya bakı birimlerinde değerlendirilmektedirler. Hayatı tehdit etme potansiyeli olan durumlarda hastaların derhal, bekletilmeden değerlendirilmeleri esastır. Ancak acil servisin kalabalık olduğu saatlerde, hastaların muayene edilecekleri yatakların dolu olması ve personelin mevcut hastaların bakımını ancak sağlayabilmeleri nedeniyle hayatı tehdit edici yakınması olmayan hastalar için makul bir bekleme süresi olabilir. Ayrıca acil serviste ilk bakımın sağlanmasını takiben tetkik sonuçlarının görülebilmesi, gerekiyorsa konsültasyon işleminin tamamlanması veya hastaneye yatışın sağlanabilmesi için hastaların acil serviste beklemeleri gerekebilmektedir.

Acil servis hastane öncesi ile hastane arasındaki önemli bir köprü olup, hastaneden bağımsız çalışması düşünülemez. Acil servis tetkiklerin hızlı yapıldığı veya sıra beklemeden doktora ulaşılan yer olmayıp, öncelikli amaç hastanın sorununun ortaya koyulması, gerekiyorsa yaşam kurtarıcı müdahalelerinin yapılması, tıbbi şikayetlerinin hafifletilmesi, tanı koymaya çalışmak ve tedavi planı oluşturmaktır. Hastaneye başvuruya neden olan durum hastaneye yatarak takip ve tedaviyi gerektirdiğinde hasta ilgili bölüme yatırılır. Sorun hastaneye yatışı gerektirmiyorsa hastanın tedavisi düzenlenerek taburcu edilir. Acil servis yataklı servis olmayıp, hastanın sorununun netleştirilemediği veya kısa süreli takibin gerektiği durumlar dışında acil serviste yatış söz konusu değildir.


Verilen Hizmetler

Acil servise başvuran her hasta önce triaj alanında yakınma, genel durum ve vital bulguları ile T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Acil Hizmetlerinin sunumuna yönelik tebliğinde kullanımını önerdiği 3’lü triaj ölçeğine göre değerlendirilerek, hastanın aciliyeti ve doktoru belirlenir. Her hasta için dosya çıkartılır, hastane otomasyon sistemine ve protokol defterine kayıt yapılır.

Hasta aciliyet durumuna uygun alana alınır. İlgili doktor ve yardımcı sağlık personelleri tarafından gerekli tıbbi değerlendirme ve müdahaleler yapılır. Hasta dosyasına doktoru tarafından tıbbi bilgileri kaydedilir. Doktor istemeleri yazılı olarak istenir, yapıldıktan sonra ilgili hemşire tarafından hemşire gözlemine kayıt edilir.

Hastalardan gerekli hallerde tetkik ve konsültasyon istenir. Bu işlemler hastane otomasyon sistemi üzerinden ve yazılı olarak yapılır.

Acil serviste değerlendirme süreci biten hastalar taburcu edilir veya hastaneye yatırılır. Bazı durumlarda hastane koşullarının uygun olmaması nedeniyle başka hastanelere sevk yapılabilir. Hasta sevki mevzuata uygun olarak gerçekleştirilir. Her durumda hastanın acil servisten çıkış işlemi gerçekleştirilir. Acil serviste hayatını kaybeden hastalar için mevzuata uygun işlemler ve cenazenin morga nakli gerçekleştirilir.


Ulaşım / İletişim

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors