Çalışan Hakları ve Güvenliği - Beyaz Kod Uygulaması

Amaç

Hastane sınırları içinde tüm sağlık çalışanları, hasta ve yakınlarının fiziksel ve sözel saldırı, cinsel taciz vb. şiddete maruz kalmalarını önlemek için gerekli olan tüm güvenlik tedbirlerinin alınmasının sağlanmasıdır.


Görev ve Sorumluluk

Tüm hastane çalışanlarını, hasta ve yakınlarını hastane sınırları içinde kapsar.


Sorumlu

Başhekim Yardımcısı, Hastane Müdürü, Sosyal Hizmet Uzmanı, Güvenlik Şefi ve tüm güvenlik personeli.


Uygulama

Hastane yönetimi herhangi bir olumsuzlukta tüm çalışanlarının haklarının ve güvenliğinin sağlanması için Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi oluşturmuş ve Sosyal Hizmet Uzmanını görevlendirmiştir. Birim, hastane ana girişi, zemin katta, hasta kabulün arka koridorunda yer almaktadır.


 • Sağlık çalışanına yönelik sözel veya fiziksel bir saldırı olduğunda Beyaz kod uygulaması devreye girer.

 • Saldırıya uğrayan personel sabit dahili hattan 1111 no.lu telefonu arayarak çağrı bırakır ve beyaz kodu başlatır.

 • Güvenlik görevlilerinde bulunan çağrı cihazına çağrı yapılan yer beyaz kod olarak düşer.

 • Güvenlik görevlileri 2-3 dakika içinde olay yerine intikal eder ve çağrıyı sonlandırarak olaya “Güvenlik Hizmetleri Talimatına” göre müdahale ederek saldırganı olay yerinden uzaklaştırır.

 • Saldırgan hastane polisine teslim edilerek saldırıya uğrayan sağlık çalışanına gerekliyse tıbbi müdahale yapılarak destek verilir.

 • Polis noktasında saldırıya uğrayan sağlık çalışanın ve saldırganın ifadesi alınır veya alınması için polis merkezine nakilleri yapılarak suç duyurusunda bulunulur.

 • Beyaz kod sona erdiğinde güvenlik görevlileri olay tutanağını, beyaz kod verilen servis sorumlusu da “Beyaz Kod Şiddet Bildirim Formu” doldurarak Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine bildirir.

 • Çalışan Hakları ve Güvenliği Biriminde saldırıya uğrayan personele süreçle ilgili bilgi verilerek destek sağlanır. Sağlık Bakanlığı’nın 113 no.lu beyaz kod hattı aranacağı gibi www.beyazkod.saglik.gov.tr adresinden bildirimde bulunularak yasal takibin yapılması ve hukuki desteğin verilmesi sağlanır. Daha sonra saldırıya uğrayan personel "www.beyazkod.saglik.gov.tr" “Bildirim Formu2” formunu doldurarak bildirimde bulunmuş olur.

 • Hastane avukatından yasal süreçle ilgili danışmanlık hizmeti alınabilinir.

 • Yapılan beyaz kod başvuruları başhekimliğe aylık rapor olarak bildirilir, yapılması gereken düzenleme, önlem ve iyileştirme çalışmaları konusunda önerilerini sunar.

 • Çalışan Güvenliği Genelgesi 14 Mayıs 2012 İçin Tıklayınız

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors