Güvenlik Raporlama Sistemi Bildiri Formu

Bildirimin Konusu

Hasta Güvenliği
Hasta Mahremiyeti
İlaç Güvenliği
Cerrahi Güvenlik
Transfüzyon Güvenliği
Düşme
Çalışan Güvenliği
Kesici Delici Alet Yaralanmaları
Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma
Çalışma Esnasında Karşılaşılabilecek Tüm Riskleri *


Bilgilendirme Sunumu

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors