Kurullar

Kurullar


  • Hastane Etik Kurulu
  • KOÜ Tıp Fak. Beyin Ölüm Kurulu

Hastane Etik Kurulu


 Prof. Dr. N.Zafer UTKAN  Dekan, Genel Cerrah
 Prof. Dr. N. Zafer CANTÜRK  Başhekim, Genel Cerrah
 Prof. Dr. Metin AYDOĞAN  Başhekim Yardımcısı
 Prof. Dr. Ümit BİÇER  Adli Tıp Anabilim Dalı
 Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK  Gastroenteroloji Bilim Dalı
 Prof. Dr. Nermin ERSOY  Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı
 Doç. Dr. Yunus TAŞ  Başmüdür
 Hem. Gonca İLTER  Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

 Hastane Etik Kurul Yönergesi İçin Tıklayınız


Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Ölüm Kurulu


 Prof. Dr. Mine SOLAK  Koordinatör
 Prof. Dr. Kamil TOKER  Asil
 Prof. Dr. Hüsnü EFENDİ  Asil
 Prof. Dr. Ayşen AĞAÇDİKEN  Asil
 Doç. Dr. Kenan KOÇ  Asil
  Prof. Dr. Zehra Nur BAYKARA  Yedek
 Prof. Dr. Pervin İŞERİ  Yedek
 Doç. Dr. Teoman KILIÇ  Yedek
 Doç. Dr. İhsan ANIK  Yedek


Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi
İletişim Sosyal Medya Önemli Linkler Hastanemiz